Architekti umí dát školce šmrnc

| 11:24 | Lucia Schaefer |    

 

Architekti v rámci přípravy projektu nové mateřské školky v pražských Modřanech (Praha 12) zkoumali systém předškolního vzdělávání i dětskou psychiku. Z výzkumu vyplynulo například také to, jaká koncepce prostoru je pro děti ve školce nejvhodnější. Poslední poznatky z metodiky předškolní výchovy ukazují, že děti jsou schopné uvažovat spíše v abstraktnějších konceptech a že přeplnit zdi motivy zvířátek může být pro jejich vývoj spíš kontraproduktivní. Jsou schopné vnímat abstraktní principy, které určují vnitřní uspořádání tříd ve školce.

 

Výsledkem je z mého pohledu opravdu krásná školka, plná vybavení, které nemůže děti nezaujmout. 

 

Za zmínku stojí v interiéru vybudovaná pirátská loď, nebo pódium pro školkové divadlo.

 

 

Mateřská školka je soukromou mateřskou školou, kterou po náročné rekonstrukci trvající déle než rok otevřel provozovatel sítě mateřských škol v Praze.

Jak se dílo povedlo se se svým dítkem můžete přijít podívat po dohodě na tel. 232 000 801 kdykoliv, pokud máte o školku zájem, dodává provozní ředitel mateřské školky v Praze 12 - Modřanech, Mgr. Václav Hampl.   www.facebook.com/ProFamily.cz

 

 

Odkaz na webové stránky školky je zde: www.profamily.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Historie městské části Praha 12 - Modřany
 
 
 
 

„...Osada Modřany sahá původem svým do šedé dávnověkosti.“ Do této věty shrnul počátky osídlení našeho regionu obecní kronikář Josef Košťálek v prvním svazku Pamětní knihy obce Modřany. Na základě tehdy mu dostupných nálezů z četných hrobů na rozsáhlém pohanském pohřebišti, které se rozprostíralo od potoka na hranici s Komořany až do středu tehdejších Modřan, určil dobu pravěkého osídlení našeho regionu kolem roku 400 před naším letopočtem. Nebyl daleko od pravdy, což potvrdili archeologové, kteří na základě nálezů posunuli období nejstaršího osídlení až do první poloviny šestého století př. n. l. Tehdy se na středním toku Vltavy usadily nejprve keltské, pak germánské a krátce po přelomu letopočtu slovanské kmeny. První osídlence připomíná významná archeologická památka v nynějším katastru Prahy 12 - vrch Šance u Točné. Opevnění Šance propojené přes Břežanské údolí s hradištěm na Závisti u Zbraslavi osadníky chránilo před nájezdy kočovníků na nejstarším a pravděpodobně největším keltském oppidu ve střední Evropě. Z pohanského období může dokonce pocházet název obce, o němž se přou historikové s jazykovědci. Vzhledem k existenci pohanského pohřebiště nemusí mít jméno Modřany žádnou vazbu na modrou barvu květin či modřínové porosty, jak se obecně lidé domnívají, ale může souviset se sochou Morany, která na pohřebištích stávala. Odvozeninou jména Morany jsou pravděpodobně i Komořany, s nimiž byly dějiny obce Modřany od pradávna úzce propojeny.